Komplet serviceprogram

Vi har ett starkt fokus på service och vi tar fullt ansvar för underhåll och drift av din vattenkylare under kontraktsperioden.

Konsultation

Vi vill kommer gärna på ett gratis och icke-bindande möte där vi tillsammans kan identifiera dina behov. Då får du ett skräddarsytt erbjudande och affärsförslag för just din vattenkylare som du kan ta ställning till.

Installation

Vi har vårt eget team av installatörer som hanterar iordningställande och installation av din vattenkylare. Allt material levereras i delar och monteras på plats så att ingen kran behövs. Det är nödvändigt att ha vattenförsörjning, ström och avlopp tillgängligt där vattenkylaren ska sättas upp.

Drift- och underhållsavtal

Alla våra serviceavtal inkluderar regelbundna servicebesök, vilket garanterar dig garanti och kvalitet under hela kontraktstiden. Servicebesöken utförs av våra landsomfattande certifierade tekniker. Teknikerna håller lager på reservdelar, vilket säkerställer en kort svarsstid. En garanti för att din vattenkylare alltid fungerar och levererar rent, kallt och uppfriskande vatten.

Kontakta oss för en offert

Vi är redo via telefon och mail för att hjälpa dig

Upload Image...