Vattendispenser – vår koppling till de Globala målen för hållbar utveckling.

När en produkt skapas kan den påverka miljön och klimatet i mer eller mindre utsträckning. Det snabbaste sättet är därför att konsumera smartare med mindre slit och släng och mer återvinning.

Liksom många andra vill vi bidra till en ännu bättre värld för kommande generationer. Vårt uppdrag är att utöka strategin för rent och kallt dricksvatten, genom att minska plastförbrukningen och göra det lönsamt och enkelt att avstå från att köpa vatten i engångsplastflaskor.

Vi är inspirerade av de Globala målen för hållbar utveckling som tagits fram av FN samt regeringens rapport “Det går om vi vill – förslag till en hållbar plastanvändning” (SOU 2018:84). Därför har vi ingått partnerskap med det italienska/spanska företaget ECOZONA Iberian, som har arbetat med vattenförsörjningslösningar sedan 2009 och har inrättat vattenposter i många europeiska länder.

Om du delar vår vision vill vi gärna komma i kontakt med dig. Oavsett om du vill samarbeta med oss, köpa en vattenpost, bli återförsäljare, bloggare eller volontär. Läs mer om de Globala målen för hållbar utveckling här.

Regeringens plastikplan skal sikre bæredygtige løsninger
Verdensmål 6 - rent drikkevand og sanitet
Verdensmål 12- ansvarlig produktion og forbrug
Verdensmål 17- patnerskaber for handling

Det beräknas, att varje sekund kastas 1500 plastflaskor bort, som i slutändan hamnar på soptippar eller i havet”. – The World Counts.com