Kaldt vann, med eller uten bobler

Vannhuset er tilgjengelig i 4 standardstørrelser. Men kan også utformes etter ønske.

ecozon@900  bredde 1660 x lengde 1080 (inkl. hjørner) x høyde 2500 (inkl. tak)

ecozon@1300 bredde 1889 x lengde 1290 (inkl. hjørner) x høyde 2750 (inkl. tak)

ecozon@1600 bredde 1660 x lengde 1660 (inkl. hjørner) x høyde 2785 (inkl. tak)

ecozon@2500 bredde 2550 x lengde 2550 (inkl. hjørner) x Høyde 3100 (inkl. tak)