Vannautomater – en bærekraftig løsning

Når et produkt produseres, kan det påvirke miljøet og klimaet i større eller mindre grad. Den beste løsningen er derfor å konsumere smartere med mindre forbruk og mer resirkulering.

Som mange andre ønsker vi å bidra til en enda bedre verden for våre neste generasjoner. Vår mission er å gjøre drikkevann tilgjengelig i byer, shoppingsentre, fornøjelsesparker, og events/festivaler.  Det skal være flere steder å fylle vann på egen drikkeflaske så vi sammen kan redusere plastforbruket.

Vi er inspirert av FNs bærekraftsmål og den danske regjeringens plast handlingsplan, som jobber for å redusere plastavfall, resirkulering og bærekraftig anskaffelse. Derfor har vi inngått et samarbeid med det italienske / spanske selskapet ECOZONA Iberian, som har produsert vannautomater siden 2009 og som har satt opp vannautomater i mange europeiske land.

Har du lyst å samarbeide med oss, kjøpe en vannautomat, bli forhandler, er blogger eller NGO så kontakt oss.

Bæredygtige løsninger - verdensmål
Regeringens plastikplan skal sikre bæredygtige løsninger
Verdensmål 6 - rent drikkevand og sanitet
Verdensmål 12- ansvarlig produktion og forbrug
Verdensmål 17- patnerskaber for handling

Det anslås at hvert sekund blir det kastet 1500 plastflasker som havner på søppelfyllinger eller i sjøen . – The World Counts.com